Rugulamin

Szanowni Goście,

prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w pensjonacie BAJKOVA 6. Pozwoli nam to na uniknięcie nieprzyjemnych sytuacji oraz zapewnienie komfortowego i miłego wypoczynku. Rezerwacja pobytu równoznaczna jest z zaakceptowaniem regulaminu.

I. REGULAMIN POBYTU

 1. Wynajmujący pokój Gość pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przy zameldowaniu dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość Gościa.
 2. W pokojach obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach „KLUCZ”. Przy zameldowaniu Goście otrzymują kartę „KLUCZ”. Każdy z Gości jest zobowiązany do zwrotu karty „KLUCZ” do recepcji Pensjonatu przy wymeldowaniu. Zagubienie/zniszczenie karty wiąże się z jednorazową opłatą 50 zł. Aby uruchomić elektryczność w pokoju należy kartę „KLUCZ” umieścić w czytniku. Przed wyjściem z pokoju kartę należy zabrać ze sobą.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 13.00 w dniu wynajmu do godziny 10.00 dnia następnego.
 4. Uiszczenie opłaty klimatycznej w wysokości 5,00 PLN osoba/dzień jest obligatoryjne. Opłata pobierana jest w formie gotówkowej w recepcji pensjonatu w dniu przyjazdu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu rozpatrzone będzie w miarę posiadanych możliwości.
 6. W Pensjonacie akceptowane są zwierzęta – za dodatkową opłatą (15 zł/doba).
 7. Należy zgłosić bezwzględnie chęć przyjazdu ze zwierzęciem. Obowiązuje bezwzględny zakaz pozostawiania zwierzęcia na terenie pensjonatu bez opieki. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania po swoim pupilu. Za poczynione przez zwierzę szkody odpowiada jego właściciel.
 8. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do 6.00. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług pensjonatu mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych Gości.
 9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń pensjonatu powstałe z jego winy.
 10. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi reakcję. Usterki i uszkodzenia należy zgłaszać niezwłocznie obsłudze obiektu
 11. Przed opuszczeniem pokoju gość hotelowy powinien: • pozakręcać krany • pozamykać okna • wyłączyć urządzenia pobierające prąd elektryczny (lodówkę, telewizor, klimatyzację).
 12. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa pensjonat nie zwraca kosztów za niewykorzystany pobyt.
 13. Na terenie pensjonatu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 14. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów wartościowych.
 15. Parking pensjonatu jest bezpłatny, niestrzeżony. Pensjonat posiada 8 miejsc parkingowych. Pokoje nie mają przypisanego miejsca parkingowego- liczba miejsc parkingowych jest ograniczona.
 16. Osoby niezameldowane w Pensjonacie, które odwiedzają Gości proszeni są o opuszczenie obiektu do godziny 22:00.
 17. Obsługa obiektu może wejść do pokoi i apartamentów pod nieobecność Gości w przypadku konieczności dokonania napraw lub w celu posprzątania pokoju.
 18. Nieodpłatna wymiana pościeli i ręczników odbywa się nie częściej niż co 7 dni.
 19. Sprzątanie pokoju w trakcie pobytu Gościa, dotyczy pobytów minimum 5 dniowych, przysługuje nieodpłatnie na 7 dni. Potrzebę wymiany ręczników i pościeli oraz sprzątania należy zgłosić w recepcji ( wymiana pościeli i ręczników – 50 zł, dodatkowe sprzątanie – 40 zł)

II. REZERWACJA POBYTU I ZASADY PŁATNOŚCI

 1. Rezerwacji pobytu w Pensjonacie można dokonać telefonicznie (796-879-342), mailowo (bajkova6@gmail.com) lub za pośrednictwem strony internetowej Pensjonatu.
 2. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe (wysokość zadatku uzależniona jest od długości i terminu pobytu).
 3. Płatności należy dokonać do 2. dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji.
 4. Brak wpłaty zadatku w uzgodnionym terminie powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
 5. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z Recepcją.
 6. Wpłacony zadatek na poczet rezerwacji jest bezzwrotny.
 7. Zmiany terminów rezerwacji przyjmowane są zgodnie z dostępnością wolnych pokoi.
 8. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
rezerwacja
telefon+48796 879 342
mapa